Uznesenie vlády SR č. 1 zo 6.jan.2021 – obmedzenie pohybu od 11.01.2021