UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 z 31. decembra 2020 – predĺženie obmedzenia pohybu – platné od 01.01.2021 do 24.01.2021