UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 – predĺženie núdzového stavu, obmedzenie pohybu – platné od 30.12.2020 do 10.01.2021