Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí