Usmernenie Slovenského futbalového zväzu k opatreniu ÚVZSR