Testovanie na COVID-19 v Dolných Salibách – 10. KOLO – 26. a 27. marec 2021

Vážení občania!

Po deviatich týždňoch testovania sme už druhý týždeň v bordovej fáze. Podľa informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v okrese je evidovaný mierny pokles 7-dňovej incidencie, približne 20% oproti predchádzajúcemu týždňu. Parlament nezasadá, vláda je pomaly nefunkčná, ale my testujeme ďalej!

Obec, napriek zlepšujúcej tendencie v okrese a obci Vás naďalej žiada:

  • Dodržiavať povinnú karanténu pre pozitívne testované osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti!
  • Po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Povinná karanténa sa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým s pozitívnym na ochorenie.

  • Obyvatelia, ktorí majú príznaky na COVID-19 a zatiaľ nemajú nariadenú karanténu, nech volajú na tel. číslo 0908-320 426 a po ohlásení budú otestovaní pred kultúrnym domom vo svojom aute!

Aj od nás závisí, ako sa bude v našom okolí vyvíjať situácia. V prvom rade sme zodpovední za seba. Buďme zodpovední aj za obyvateľov Obce Dolné Saliby, aby sme aspoň doma mali čím menej nakazených ľudí!

Nedodržanie karanténnych opatrení v núdzovom stave je trestným činom!

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Informačný leták a navrhovaný harmonogram prichádzania obyvateľov na 10. kolo testovania

GDPR – ochrana osobných údajov

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta ohľadne otvárania škôl – k 29.03.2021