Testovanie na COVID-19 v Dolných Salibách – 12. KOLO – 9. a 10. apríl 2021

Vážení občania!

Po jedenástich týždňoch testovania sme sa dostali do miernejšieho stupňa varovania, tj. do červenej fázy. Podľa informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v okrese je evidovaný pokles 7-dňovej incidencie o 25% oproti predchádzajúcemu týždňu. Podľa platného COVID automatu, v červenej fáze by nám stačil štrnásťdňový test. Ale ako doteraz, aj v tomto prípade sú výnimky, kde sa požaduje sedemdňový test. Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 132, § 2 – sedemdňový test bude potrebný u všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení a zákonných zástupcov žiakov a detí, pri cestovaní hromadnou dopravou (autobus, vlak) alebo pri ceste do čistiarne, banky, na poštu, atď.. Na základe týchto podmienok nie je možné presne určiť dokedy a kam presne budeme potrebovať sedemdňový, resp. štrnásťdňový test. To sa môže zmeniť len v prípade aktualizácie COVID automatu, čo môžeme očakávať najskôr od 19. apríla. V prípade nových opatrení, podmienok a informácií Vás budeme včas informovať.

Obec, napriek zlepšujúcej tendencie v okrese a obci Vás naďalej žiada:

  • Dodržiavať povinnú karanténu pre pozitívne testované osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti!
  • Po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Povinná karanténa sa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým s pozitívnym na ochorenie.

  • Obyvatelia, ktorí majú príznaky na COVID-19 a zatiaľ nemajú nariadenú karanténu, nech volajú na tel. číslo 0908-320 426 a po ohlásení budú otestovaní pred kultúrnym domom vo svojom aute!

Aj od nás závisí, ako sa bude v našom okolí vyvíjať situácia. V prvom rade sme zodpovední za seba. Buďme zodpovední aj za obyvateľov Obce Dolné Saliby, aby sme aspoň doma mali čím menej nakazených ľudí!

Nedodržanie karanténnych opatrení v núdzovom stave je trestným činom!

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Informačný leták a navrhovaný harmonogram prichádzania obyvateľov na 12. kolo testovania

GDPR – ochrana osobných údajov

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta ohľadne otvárania škôl – k 12.04.2021