Testovanie na COVID-19 v Dolných Salibách – 13. KOLO – 16. a 17. apríl 2021

 Vážení občania!

Po dvanástich týždňoch testovania sme už druhý týždeň v lepšom stupni varovania, tj. v červenej fáze. Podľa informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante v okrese je evidovaný pokles 7-dňovej incidencie o 25% oproti predchádzajúcemu týždňu. Podľa platného COVID automatu, v červenej fáze by nám postačoval štrnásťdňový test, ale aj v tomto prípade sú výnimky, kde sa požaduje sedemdňový test. Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 132, § 2 – sedemdňový test bude potrebný u všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení a zákonných zástupcov žiakov a detí, alebo pri cestovaní hromadnou dopravou (autobus, vlak) alebo pri ceste do čistiarne, banky, na poštu, atď., resp. pri využívaní niektorých služieb. Na základe týchto podmienok nie je možné presne určiť dokedy a kam presne budeme potrebovať sedemdňový, resp. štrnásťdňový test. V prípade nových opatrení, podmienok a informácií Vás budeme včas informovať.

Obec, napriek zlepšujúcej tendencie v okrese a obci Vás naďalej žiada:

  • Dodržiavať povinnú karanténu pre pozitívne testované osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti!
  • Po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Povinná karanténa sa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým s pozitívnym na ochorenie.

  • Obyvatelia, ktorí majú príznaky na COVID-19 a zatiaľ nemajú nariadenú karanténu, nech volajú na tel. číslo 0908-320 426 a po ohlásení budú otestovaní pred kultúrnym domom vo svojom aute!

Aj od nás závisí, ako sa bude v našom okolí vyvíjať situácia. V prvom rade sme zodpovední za seba. Buďme zodpovední aj za obyvateľov Obce Dolné Saliby, aby sme aspoň doma mali čím menej nakazených ľudí!

Nedodržanie karanténnych opatrení v núdzovom stave je trestným činom!

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Informačný leták a navrhovaný harmonogram prichádzania obyvateľov na 13. kolo testovania

GDPR – ochrana osobných údajov

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta ohľadne otvárania škôl – k 19.04.2021