Testovanie na COVID-19 v Dolných Salibách – 14. KOLO – 23. a 24. apríl 2021 (POZOR! V sobotu len do 17:00 hod.)

Vážení občania!

Po trinástich týždňoch testovania sme už tretí týždeň v miernejšom stupni varovania, tj. v červenej fáze. Podľa platného COVID automatu, v červenej fáze by nám postačoval štrnásťdňový test, ale sú výnimky, kde sa požaduje sedemdňový test, resp. od 26. apríla boli zavedené výnimky, kedy už nepotrebujete test. Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 132, § 2 – sedemdňový test bude potrebný u všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení a zákonných zástupcov žiakov a detí, pri cestovaní hromadnou dopravou (autobus, vlak) alebo pri ceste do čistiarne, banky, na poštu, atď., resp. pri využívaní niektorých služieb.

Podľa Uznesenia vlády SR sa testovaniu nemusí podrobiť okrem iného osoba, ktorá:

  • Prekonala ochorenie COVID-19 a má o prekonaní ochorenia potvrdenie nie staršie ako 180 dní 
  • Bola očkovaná mRNA vakcínou (Moderna a Pfizer/BioNTech) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
  • Bola očkovaná vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
  • Bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
  • Má zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu, ktorá neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 V prípade nových opatrení, podmienok a informácií Vás budeme včas informovať.

Obec, napriek zlepšujúcej tendencie v okrese a obci Vás naďalej žiada:

  • Dodržiavať povinnú karanténu pre pozitívne testované osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti!
  • Po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Povinná karanténa sa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým s pozitívnym na ochorenie.

Aj od nás závisí, ako sa bude v našom okolí vyvíjať situácia. V prvom rade sme zodpovední za seba. Buďme zodpovední aj za obyvateľov Obce Dolné Saliby, aby sme aspoň doma mali čím menej nakazených ľudí!

Nedodržanie karanténnych opatrení v núdzovom stave je trestným činom!

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Informačný leták a navrhovaný harmonogram prichádzania obyvateľov na 14. kolo testovania

GDPR – ochrana osobných údajov