Testovanie na COVID-19 v Dolných Salibách – 15. KOLO – 30. apríl a 1. máj 2021 (POZOR! Zmena termínov kvôli štátnemu sviatku!) – INFO a ŽIVÉ VYSIELANIE

 Vážení občania!

Po štrnástich týždňoch testovania sme už štvrtý týždeň v miernejšom stupni varovania, tj. v červenej fáze. Podľa platného COVID automatu, v červenej fáze by nám postačoval štrnásťdňový test, ale sú výnimky, kde sa požaduje sedemdňový test, resp. od 26. apríla boli zavedené výnimky, kedy už nepotrebujete test. Negatívny test nie starší ako 7 dní je vyžadovaný pri vstupe do prevádzky alebo  predajne (okrem potravín, drogérií, lekárne, ambulancie), pri cestovaní hromadnou dopravou (autobus, vlak), účasti na hromadnom podujatí, cestu na zberný dvor, pri vstupe do orgánu verejnej moci, na vykonanie pracovného pohovoru, pri vstupe na plaváreň, do múzea, galérie knižnice, ZOO, pri návšteve kurzov autoškoly. Naďalej platí zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí.

Podľa Uznesenia vlády SR sa testovaniu nemusí podrobiť okrem iného osoba, ktorá:

  • Prekonala ochorenie COVID-19 a má o prekonaní ochorenia potvrdenie nie staršie ako 180 dní 
  • Bola očkovaná mRNA vakcínou (Moderna a Pfizer/BioNTech) a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,
  • Bola očkovaná vektorovou vakcínou (AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
  • Bola očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
  • Má zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu, ktorá neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

 V prípade nových opatrení, podmienok a informácií Vás budeme včas informovať.

Obec, napriek zlepšujúcej tendencie v okrese a obci Vás naďalej žiada:

  • Dodržiavať povinnú karanténu pre pozitívne testované osoby a osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti!
  • Po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID-19 ste povinný okamžite zostať v domácej izolácii a najskôr na 8. deň od kontaktu sa prihláste na PCR test na stránke:

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19. Povinná karanténa sa začína od momentu, kedy sa dozviete, že ste boli v úzkom kontakte s niekým pozitívnym na ochorenie.

Aj od nás závisí, ako sa bude v našom okolí vyvíjať situácia. V prvom rade sme zodpovední za seba. Buďme zodpovední aj za obyvateľov Obce Dolné Saliby, aby sme aspoň doma mali čím menej nakazených ľudí!

Nedodržanie karanténnych opatrení v núdzovom stave je trestným činom!

Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce

Informačný leták  na 15. kolo testovania

GDPR – ochrana osobných údajov