SMS ROZHLAS – nová služba pre občanov

Vážení občania!

Obec Dolné Saliby ponúka občanom novú, bezplatnú službu informovania prostredníctvom SMS správ, prostredníctvom čoho môžete bezplatne prijímať dôležité oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho informovania, keď formou krátkych textových správ (SMS) obec zasiela informácie na Vaše zaregistrované mobilné čísla.

Takýmto spôsobom sa snažíme poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu.

Ponúkame preto občanom našej obce možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich mobilné telefóny. SMS správy budú zasielané iba na čísla slovenských mobilných operátorov.

Posielať budeme správy o kultúrnych a spoločenských podujatiach, dôležité upozornenia, najmä o plánovaných prerušení dodávkach (elektrina, plyn, pitná voda, …) a rôzne iné užitočné informácie o dianí v našej obci.

Pre využívanie služieb SMS rozhlasu je potrebné, aby ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov pre daný účel – t.j. Vášho súkromného tel. čísla . Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z Obecného úradu Dolné Saliby formou SMS a nebude poskytované tretím osobám.

Stačí, ak pre odber SMS vyplníte Žiadosť o registráciu a dáte písomný Súhlas so spracovaním osobných údajov. Z prijímania SMS je možné sa kedykoľvek odhlásiť.

Žiadosť a Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť (dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie)  alebo si ich môžete prísť osobne vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolných Salibách. Vyplnený a podpísaný dokument môžete poslať naskenovaný aj elektronicky na dolnesaliby@dolnesaliby.sk .

Vami udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti. Informácia o spracúvaní osobných údajov sa nachádza na webovej stránke https://dolnesaliby.sk/tag/gdpr/ .

SMS správy Vám budeme posielať z čísla: 0908 039 549.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o registráciu a Súhlas so spracovaním osobných údajov_formát pdf 

Žiadosť o registráciu a Súhlas so spracovaním osobných údajov_formát RTF (na vyplnenie v počítači)

Žiadosť o odhlásenie_ formát pdf

Žiadosť o odlásenie_formát RTF (na vyplnenie v počítači)