SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Vážení obyvatelia!

Už 15. 2. 2021 sa začalo sčítanie obyvateľov.

Počas doby sčítania bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták s informáciami o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa, nakoľko sčítať sa je zákonnou povinnosťou každého obyvateľa.

Kliknite pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie. Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na call centrum – 02/20 92 49 19 alebo na obecný úrad – 031/7853189.

Elektronické samosčítanie obyvateľov (bez asistovaného sčítania) bude prebiehať do 31.03.2021. Po tomto termíne bude možné sčítať sa iba pomocou asistenta sčítania alebo mobilného asistenta, ktorých môžete žiadať na obecnom úrade. Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021.

Prečo je dôležité sčítanie obyvateľov? Od tohto záleží rozvoj našej obce, kde žijeme, chodia naše deti a vnúčatá do školy, škôlky, navštevujeme rôzne kultúrne a športové zariadenia atď.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Sčítať sa môžete kliknutím na tento odkaz:   https://www.scitanie.sk/

ČO SI MÁME VŠÍMAŤ?

LETÁK

VZOR SČÍTACIEHO FORMULÁRA