ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM – fotky

Naša predsilvestrovská akcia, ktorá našich obyvateľov pozývala na prechádzku a tým aj na objavenie pozoruhodností obce Dolné Saliby, prilákala veľa ľudí. V príjemnom slnečnom počasí viac ako 120 ľudí (nielen z našej obce) dostalo chuť sa poprechádzať v prírode a po uliciach Dolných Salíb. Účastníci akcie sa stretli pri pieckach vedľa kultúrneho domu, kde dostali aj účastnícku kartu. Záujemcovia s účastníckou kartou mohli navštíviť 4 miesta. Hlavným cieľom bola zdravá chôdza v prírode a získanie štyroch rôznych pečiatok. Následne pri pieckach na každého čakalo chutné varené víno, nealkoholický punč a ďalšie občerstvenie. Ďakujeme miestnemu dobrovoľnému hasičskému zboru, poľovníckemu zboru, kynologickému klubu za spoluprácu a miestnej pekárni (Tomášovi Szolgaimu) za podporu.

FOTODOKUMENTÁCIA