Projekt TOWN TWINNING

Výzvy malých sídiel v Európe budúcnosti, miestne reakcie na zmenu klímy – vybudované prostredie a komunitná spolupráca

Spoločné myslenie v kontexte stretnutia partnerských miest

Samospráva mesta Pannonhalma medzi 29. sept. a 2. okt. 2022 s podporou programu Európa pre občanov zorganizoval pre školákov partnerských miest workshop na tému ochrany klímy.

Organizátori troch partnerských miest – Dolné Saliby, Engen a Moneglia – prevažne mladí účastníci strávili dva celé dni v Pannonhalme. V rámci odborného programu sa primárne venovali problematike udržateľnej mestskej dopravy a udržateľnej energetiky v troch rôznych dimenziách (rodinné, školské a obytné prostredie). Na podujatí si mohli vypočuť osvedčené postupy partnerských miest a ďalšie zaujímavé prednášky a následne za odbornej podpory pedagógov Univerzity Istvána Széchenyiho v skupinách pracovali na spracovaní daných tém. Výsledky svojej práce prezentovali na záverečnom podujatí odborného programu.

Obec Dolné Saliby ako spoluorganizátor a partner projektu sa na podujatí v Pannonhalme zúčastnila spolu so žiakmi základných škôl Dolné Saliby a Horné Saliby a gymnázia v Galante.

Okrem odborného programu účastníci spoznali aj mesto Pannonhalma a opátstvo. Prehliadka mesta, hra v pasca dome, návšteva teplárne na biomasu a ďalšie vzrušujúce programy urobili podujatie ešte zaujímavejším.

Veríme, že prezentácie a nápady, ktoré vznikli na podujatí, pomocou už čoskoro dokončenej elektronickej publikácie, prispejú k environmentálnej výchove partnerských miest a ich mladých ľudí.