Pripravenosť prírodných vodných plôch a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2020

Informácie nájdete tu