Preventívne opatrenia pri bývalom koryte Dudváhu – dažďová kanalizácia

S finančnou investíciou obce Dolné Saliby a podporou Trnavského samosprávneho kraja sa realizovali preventívne opatrenia pri bývalom korite Dudváhu – vybudovala sa dažďová kanalizácia v ulici “Szigetkert”. Dažďová voda v tejto časti obce už desaťročia robila veľké problémy, avšak onedlho, vďaka namáhavým stavebným prácam, sa tento problém vyrieši. Výstavba systému bude ukončená začiatkom budúceho roka obnovou daného úseku cesty, vytvorením jarku a závlahového systému.

Odvádzanie dažďovej vody v ulici “Alszer”: