Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kon. dňa 09.05.2022