Poďakovanie a štatistické údaje 9. kola testovania – 19. a 20. marec 2021