Poďakovanie a štatistické údaje 6. kola testovania – 26. a 27. feb. 2021