Poďakovanie a štatistické údaje 8. kola testovania – 12. a13. marec 2021