Poďakovanie a štatistické údaje 5. kola testovania – 20. a 21. feb. 2021