Poďakovanie a štatistické údaje 4. KOLA testovania – 13. – 14. feb. 2021