Poďakovanie a štatistické údaje 14. kola testovania – 23. a 24. apríl 2021