Poďakovanie a štatistické údaje 15. kola testovania – 30. apríl a 1. máj 2021