Poďakovanie a štatistické údaje 12. kola testovania – 9. a 10. apríl 2021