Poďakovanie a štatistické údaje 13. kola testovania – 16. a 17. apríl 2021