Oznámenie o skončení núdzového stavu

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020, 00:00 hod.,

avšak mimoriadna situácia naďalej trvá!

Oznámenie Úradu vlády SR a Uznesenie vlády SR si môžete prečítať tu.