Opatrenie ÚVZSR týkajúce sa prevádzok – účinné od 20.06.2020

Opatrenie si môžete prečítať tu