Opatrenie ÚVZSR o nosení rúšok – účinné od 20.06.2020

Opatrenie si môžete prečítať tu