OPATRENIE ÚVZSR – O NOSENÍ RÚŠOK – platné od 01.10.2020