Opatrenie ÚVZ SR – ZMENA HRANICE – AU, HU – od 05.06.2020

OPATRENIE