Opatrenie ÚVZ SR o nosení rúšok od 03.06.2020

OPATRENIE: Nosenie rúšok