Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – ZRUŠENIE ZÁKAZU NÁVŠTEV V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH – účinné od 03.06.2020