Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 03.06.2020