Opatrenie týkajúce sa prevádzok – účinné od 10.06.2020