Opatrenie o zrušení štátnej karantény a nariadenie domácej izolácie – účinné od 10.06.2020