Opatrenia ÚVZ SR, Tlačivo o prekročení štátnej hranice