Ochrana seniorov pred podvodmi počas trvania pandémie COVID-19