Aktuality

Obec Dolné Saliby ponúka voľné pracovné miesto na polovičný úväzok – rozvoz obedov

Obec Dolné Saliby ponúka voľné pracovné miesto na polovičný úväzok na rozvoz obedov. Požiadavka : vodičský preukaz skupiny B.
Bližšie informácie na tel. č. 0908 320 426.
Prihlásiť sa môžete do 24. mája 2021.
_
Alsószeli Község tudatja, hogy fél munkaidős munkalehetőséget kínál – ebédek kihordása. Követelmény: B kategóriás jogosítvány.
Közelebbi információt a 0908 320 426-os telefonszámon kaphatnak.
Jelentkezni 2021. május 24-ig lehet.

Odpočet elektromerov – 18.-22. feb. 2021

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že od 18. februára do 22. februára 2021 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. Ak si odberateľ neželá, aby odpočtár vstúpil do dvora/domu, tak stav elektromera spolu s výrobným číslom alebo čiarovým kódom elektromera a podpisom treba vyložiť na viditeľné miesto (brána, poštová schránka).

Odpočet plynomerov – február 2021

Oznamuje občanom, že od 1. februára do 25. februára 2021 bude v obci prebiehať odpočet plynomerov. Odpočet bude vykonávať doručovateľka pošty.

Fyzický odpočet bude vykonaný len plynomerov, ktoré majú prístup z ulice alebo sa nachádzajú na dvore.

Ostatní vlastníci domov si stav počítadla plynomera nahlásia

      – telefonicky na tel. č. 0850 122 413,

      – e-mailom na adresu: odpoctyplynomerov@slposta.sk

– nahlásiť treba sériové číslo meradla a stav z čierneho poľa číselníka.

V prípade, že do 25. februára 2021 sa nenahlási stav, fakturovať budú na základe priemernej spotreby.

Nahlásenie stavu vodomerov – Oznam ZSVS – január 2021

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24.1.2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Ďakujeme za pochopenie

Odstávka dodávky elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje, že v obci Dolné Saliby bude odstávka dodávky elektrickej energie nasledovne:

Dňa 29.06.2020 (pondelok) od 8:00 do 11:00 hod

v uliciach:          ÉRHEGY, KANDI, SUTTONY, HORNOSALIBSKÁ, MLYNSKÁ,

SZIGETKERT

Dňa 29.06.2020 (pondelok) od 11:30 do 14:00 hod

v uliciach:          NOVÁ, HLAVNÁ

Dňa 30.06.2020 (utorok) od 8:00 do 11:00 hod

v uliciach:          PÓTLÉK – celá časť

Dňa 30.06.2020 (utorok) od 11:30 do 14:00 hod

v uliciach:          ŽELÉRSKA, NOVÝ RAD, KAPUSTOVÁ

Dňa 03.07.2020 (piatok) od 8:00 do 11:00 hod

v uliciach:          ALSZER, SZIGETKERT