Odpočet plynomerov – február 2021

Oznamuje občanom, že od 1. februára do 25. februára 2021 bude v obci prebiehať odpočet plynomerov. Odpočet bude vykonávať doručovateľka pošty.

Fyzický odpočet bude vykonaný len plynomerov, ktoré majú prístup z ulice alebo sa nachádzajú na dvore.

Ostatní vlastníci domov si stav počítadla plynomera nahlásia

      – telefonicky na tel. č. 0850 122 413,

      – e-mailom na adresu: odpoctyplynomerov@slposta.sk

– nahlásiť treba sériové číslo meradla a stav z čierneho poľa číselníka.

V prípade, že do 25. februára 2021 sa nenahlási stav, fakturovať budú na základe priemernej spotreby.