Odpočet elektromerov – 18.-22. feb. 2021

Západoslovenská energetika, a.s. oznamuje, že od 18. februára do 22. februára 2021 bude v našej obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa. Ak si odberateľ neželá, aby odpočtár vstúpil do dvora/domu, tak stav elektromera spolu s výrobným číslom alebo čiarovým kódom elektromera a podpisom treba vyložiť na viditeľné miesto (brána, poštová schránka).