Oznámenia

Oznam – ZSVS

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje odberateľom vody z verejného vodovodu, že dnes (13.12.2018) od 12:00 do ukončenia prác je odstávka dodávky pitnej vody v obce Dolné Saliby z dôvodu poruchy. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je riešené cisternami. Po ukončený prác bude vykonaný preplach dotknutých sietí. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Rekonštrukcia obecného úradu

Oznamujeme cteným stránkam, že kvôli rekonštrukčným prácam na budove miestneho obecného úradu, v období  od 15. do 19. októbra 2018 budeme poskytovať služby obmedzene.

Žiadame Vás, aby ste úradné záležitosti podľa možnosti vybavovali od 22. októbra 2018.

 

Za pochopenie ďakujeme!

Komunálny odpad

Oznamujeme občanom obce, že v posledných mesiacoch nastalo veľké zvýšenie množstva odpadu vyložených v smetných nádobách, ale najmä vo veľkých igelitových vreciach vedľa nádob. Vyzývame Vás o separáciu, ktorú v posledných rokoch čím viac občanov efektívne využíva, aby obec nemusela pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad. Na základe negatívnych skúseností a po dohode so spoločnosťou, ktorá odpad odváža, pri zbere komunálneho odpadu bude odvezený len odpad zo smetnej nádoby, odpad vyložený vedľa smetnej nádoby nebude odvezený. V prípade väčšieho množstva odpadu prosím vás kontaktujte zamestnancov obecného úradu.

Obecný úrad

Vážené stránky! Obecný úrad dňa 27. augusta 2018 z technických príčin bude zatvorený.

Oznam

Vážené stránky! Obecný úrad dňa 6. apríla 2018 z technických príčin bude zatvorený.