Obecný úrad

Prosíme občanov, aby obmedzili osobnú návštevu obecného úradu len na nevyhnutné úkony a aby sa snažili vybaviť si agendu telefonicky (031/7853189, 031/7853061), mailom (dolnesaliby@dolnesalby.sk)!