VZN č. 02/2021 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby

Schválené VZN č. 02/2021 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby

Vyvesené: 14.12.2021

Zvesené bude: 30.12.2021

Návrh VZN č. 02/2021 o cenách služieb poskytovaných obcou Dolné Saliby 

Návrh vyvesený: 26.11.2021

Zvesený: 13.12.2021