Návrh Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015 o poskytovaných sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby