Návrh Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 05/2015 o poskytovaných sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby

VZN-c.05-2015-o-soc.sluzbach