Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – k 30.04.2020

Oznámenie – Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce – 1. a posledná strana 

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 bolo podané  dňa 07.04.2020.

 

Oznámenie – Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce – celý dokument

Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019 bolo prerokované na zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov dňa 8. júna 2020.