Rekonštrukcia vykurovacieho systému miestneho zdravotného strediska

Vážení občania!

Kvôli rekonštrukcie vykurovacieho systému miestneho zdravotného stredska,ktorá bude realizovaná počas budúceho  týždňa (16 – 20. november 2015), ordinačné hodiny miestnych lekárov budú zmenené. Rekonštrukcia pravdepodobne bude trvať 1 týždeň, po ukončení ordinačné hodiny zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.

 

MUDr. Vagovičová Martina

  1. a 20. novembra 2015 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Ingéliová v Horných Salibách.
  2. a 19. novembra 2015 bude ordinovať v Kráľovom Brode.

 

MUDr. Lehotská Marta

Od 16. do 20. novembra 2015 bude ordinovať v ambulancii v Horných Salibách.

 

MUDr. Zalužická Alexandra

  1. novembra 2015 bude ordinovať v Galante.