Notices

Értesítő – Nyugat-Szlovákiai Vízművek

Tudatjuk, hogy 2019.4.16-án 22:00 – 2019.04.17. 8:00 óráig a közüzemi vízvezeték-hálózaton végzett javítási, karbantartási munkálatok miatt csökkent víznyomás lesz a vezetékhálózatban. Kérjük a lakosokat, hogy a jelzett időpontban csökkentsék a vízfogyasztást.

A javítási munkák befejezése után a víznyomás helyreáll, és a csöveket átöblítik.

A kényelmetlenségért elnézést kérünk.

Parkolás

Tisztelt Polgárok!

Saját tapasztalataink, valamint a község lakosainak helytálló észrevételeire reagálva Alsószeli Önkormányzata nemkívánatos jelenségről – gépjárművek Alsószeli község utcáin és közterületein történő  szabálytalan parkolásáról, állásáról – tájékoztat.

A szabálytalan parkolással a gépjárműtulajdonosok (vezetők) akadályozzák a forgalom folyamatosságát, a hulladék elszállítását, az utak téli karbantartását, korlátozzák a mentőszolgálat, a tűzoltóság vagy a rendőrség bevetésen levő rohamkocsijainak helyi utakon való gyors áthaladását. Naponta alakulnak ki a közlekedés biztonságát és a közlekedők egészségét veszélyeztető szituációk, amelyek érhető elégedetlenséget szülnek a lakosság és a községbe látogatók körében.

Felhívjuk ezért minden gépjármű tulajdonos (vezető) figyelmét, hogy lehetőség szerint kizárólag saját telkén parkoljon, vagy álljon gépjárművével, illetve annak huzamos tárolását kizárólag saját udvarában oldja meg!

Figyelmeztetjük a gépjárművezetőket és tulajdonosokat, hogy megállás vagy várakozás esetén minden esetben a SzNT Közúti forgalomról és annak módosításairól szóló 8/2009-es Törvénytári számú törvény 23§-a, 1. bekezdése szerint járjanak el, amely így szól:

A gépjárművezetőnek a közút jobb oldalán, az útiránnyal megegyező irányban, egy sorban, az útszegéllyel párhuzamosan és az útszegélyhez minél közelebb, – egyirányú út esetén jobb és bal oldalon – szabad megállnia és várakoznia. Várakozáskor külön mindkét irányú forgalom számára legalább 3 méter széles forgalmi sávnak kell a gépjármű mellett szabadon maradnia. Megálláskor egy 3 méter széles forgalmi sávnak kell szabadon maradnia mindkét irányú forgalom számára.

Alsószeli Önkormányzata kéri a polgárokat, hogy a fenti információkat vegyék tudomásul és tartsák be a község – A közrend védelméről szóló községi rendeletét és a Közúti forgalomról szóló 8/2009-es törvény rendelkezéseit a közúti forgalom valamennyi résztvevőjének biztonsága és elégedettsége érdekében.

 

Együttműködésüket megköszönve

 

Ing. Kovács Lajos, polgármester

Értesítő – Nyugat-Szlovákiai Vízművek

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek tudatja a közüzemi ivóvízhálózat használókkal, hogy ma (2018.12.13) 12:00 órától műszaki hiba miatt szünetel az ivóvíz szolgáltatás Alsószeli területén a hiba elhárításáig. Az ivóvíz biztosítása tartálykocsikkal történik. A hiba elhárítása után az ivóvíz-hálózat vezetékeit átöblítik. A Vízművek a fogyasztók szíves türelmét kéri.

 

A hivatal épületének felújítása

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Alsószeli Községi Hivatal épületfelújítási munkálatai miatt 2018. október 15 –  19. közt  csak korlátozottan tudjuk biztosítani szolgáltatásainkat az ügyfeleknek.

Ügyfeleinknek javasoljuk, hogy lehetőség szerint válasszanak másik napot az ügyintézésre.

Megértésüket köszönjük.

Lakossági szemétszállítás

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az utóbbi hónapokban megnövekedett a háztartási hulladék mennyisége, a szemeteskukák mellé kirakott zsákok száma. Ismételten figyelmeztetjük tisztelt lakosainkat a hulladék osztályozás szükségességére, melyet az elmúlt években egyre bővítettünk, hogy az önkormányzat elkerülhesse a szemétilleték növelését. A negatív tapasztalatok és a szemetet elszállító céggel való egyeztetés alapján a továbbiakban kizárólag a szemeteskukákban elhelyezett szemét kerül elszállításra, a mellé kihelyezett szemét nem. Nagyobb szemétmennyiség esetén kérjük, hogy ezt jelezzék a községi hivatalban.

Községi hivatal

Tisztelt Ügyfeleink! 2018. augusztus 27-én  a községi hivatal műszaki okok miatt zárva lesz.