parkovanie

Parkolás

Tisztelt Polgárok!

Saját tapasztalataink, valamint a község lakosainak helytálló észrevételeire reagálva Alsószeli Önkormányzata nemkívánatos jelenségről – gépjárművek Alsószeli község utcáin és közterületein történő  szabálytalan parkolásáról, állásáról – tájékoztat.

A szabálytalan parkolással a gépjárműtulajdonosok (vezetők) akadályozzák a forgalom folyamatosságát, a hulladék elszállítását, az utak téli karbantartását, korlátozzák a mentőszolgálat, a tűzoltóság vagy a rendőrség bevetésen levő rohamkocsijainak helyi utakon való gyors áthaladását. Naponta alakulnak ki a közlekedés biztonságát és a közlekedők egészségét veszélyeztető szituációk, amelyek érhető elégedetlenséget szülnek a lakosság és a községbe látogatók körében.

Felhívjuk ezért minden gépjármű tulajdonos (vezető) figyelmét, hogy lehetőség szerint kizárólag saját telkén parkoljon, vagy álljon gépjárművével, illetve annak huzamos tárolását kizárólag saját udvarában oldja meg!

Figyelmeztetjük a gépjárművezetőket és tulajdonosokat, hogy megállás vagy várakozás esetén minden esetben a SzNT Közúti forgalomról és annak módosításairól szóló 8/2009-es Törvénytári számú törvény 23§-a, 1. bekezdése szerint járjanak el, amely így szól:

A gépjárművezetőnek a közút jobb oldalán, az útiránnyal megegyező irányban, egy sorban, az útszegéllyel párhuzamosan és az útszegélyhez minél közelebb, – egyirányú út esetén jobb és bal oldalon – szabad megállnia és várakoznia. Várakozáskor külön mindkét irányú forgalom számára legalább 3 méter széles forgalmi sávnak kell a gépjármű mellett szabadon maradnia. Megálláskor egy 3 méter széles forgalmi sávnak kell szabadon maradnia mindkét irányú forgalom számára.

Alsószeli Önkormányzata kéri a polgárokat, hogy a fenti információkat vegyék tudomásul és tartsák be a község – A közrend védelméről szóló községi rendeletét és a Közúti forgalomról szóló 8/2009-es törvény rendelkezéseit a közúti forgalom valamennyi résztvevőjének biztonsága és elégedettsége érdekében.

 

Együttműködésüket megköszönve

 

Ing. Kovács Lajos, polgármester